Navigation Menu+

Mini projekti

Projekti su niz aktivnosti koje prate jednu temu.

 

Rad na mini projektu je jedan od najboljih načina učenja za djecu. Kroz odabranu temu projekta djeca dublje proučavaju i otkrivaju nove spoznaje o svijetu oko sebe.

 

Projekt je dublji i širi pogled na naizgled jednostavne stvari ili pojave. On počinje planom , ali njegov tijek i završetak ovisi o interesima djece. Oni sami, postavljanjem pitanja i hipoteza , zatim istraživanjem i manipuliranjem, dolaze do odgovora i potvrda. Mnoštvo materijala i poticaja omogućuje djeci da istražuju te na taj način djeluju.

 

Odabir teme je uvijek prilagođen dobi djece i njihovim interesima.

 

Kroz likovno izražavanje djeca na temu mini projekta bilježe svoje rezultate, misli, pretpostavke. Na temelju već postojećih znanja i iskustva, djeca spoznaju neka nova znanja upotrebljiva u svakodnevnom životu i životno – praktičnim aktivnostima.

 

Radom na mini projektu, djeca upotpunjuju svoje znanje i obogaćuju ga.