Navigation Menu+

Istraživačka radionica

Istraživačka radionica je najvažnija u cilju učenja. Svako dijete najbolje usvaja znanje kroz aktivno sudjelovanje, isprobavanje, manipuliranje, testiranje i provjeravanje.

 

Znanje, koje dijete usvoji na prirodan način, ostaje za cijeli život. Taj je način djeci najlakši, najinteresantniji i jedini pravi.

Istraživačka radionica je zamišljena kao niz nedokazanih teorija koje treba provjeriti i dokazati. Na principu eksperimenata Mali kreativci istražuju prirodne pojave, odnose među predmetima i kemijske utjecaje na prirodu. Osim što se spektar znanja kod svakog djeteta znatno proširuje, u ovim radionicama djeca dobivaju potvrdu ili negaciju raznih saznanja. Vrlo je važno djeci dati priliku da samostalno istražuju jer je to najbolji način intelektualnog razvoja.

 

Djeca imaju priliku bilježiti rezultate svojih istraživanja u svrhu ponovnog provjeravanja istih, na plakatima, papirima ili u bilježnicama.